Ενδιαφέρομαι για το πρόγραμμα

Μέτρον Υγείας basic

Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης ΥγειαςΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Α. ΣΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Παρέχονται Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις δωρεάν ή με συμμετοχή δέκα ευρώ στα εξωτερικά Ιατρεία των ακόλουθων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων & Πολυιατρίεων

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Ωτορινολαρυγγολόγου, Ουρολόγου, Ογκολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Αλλεργιολόγου, Αγγειολόγου, Λοιμωξοιολόγου, Καρδιοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού και Γναθοχειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Οφθαλμίατρου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγο, Νευρολόγου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: ΩΡΛ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΦΑΛΗΡΟΥ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου.

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, ΩΡΛ.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Οφθαλμίατρου, Πνευμονολόγου.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Δωρεάν στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Γυναικολόγου, Ω.Ρ.Λ, Δερματολόγου, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Νευρολόγου, Νευροχειρούργου, Αγγειοχειρούργου.

MEDITERRANEO HOSPITAL (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Δωρεάν στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γυναικολόγου, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ρευματολόγου, Γαστρεντερολόγου, Πνευμονολόγου, Αλλεργιολόγου, Ογκολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου, Λοιμωξοιολόγου, Γναθοχειρουργού, Θωρακοχειρουργού, Καρδιοχειρουργού, Νευρολόγου, Νευροχειρουργού.

ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ουρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Αγγειολόγου, Νεφρολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου.

DOCTORS HOSPITAL (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Χειρουργού, Γαστρεντερολόγου, Πλαστικού Χειρούργου, Αγγειολόγου, Νεφρολόγου, Πνευμονολόγου, Αιματολόγου, Ηπατολόγου, Διαβητολόγου.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου - Καρδιολόγου - Χειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γαστρεντερολόγου, Δερματολόγου, Ενδοκρινολόγου, Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου, Θωρακοχειρουργού.

ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωρεάν στις εφημερεύουσες ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού.

ΑΝΑΣΣΑ ΒΟΛΟΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Χειρουργού, Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Πνευμονολόγου, Οφθαλμιάτρου,Ογκολόγου.

METROPOLITAN (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Δωρεάν: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού ,Χειρούργου, Γυναικολόγου, ΩΡΛ, Πνευμονολόγου, Γαστρεντερολόγου, Παιδίατρου, Παιδοχειρουργού

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Ρευματολόγου, Διαβητολόγου, Αγγειολούγου, Ρευματολόγου, Νεουρολόγου, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔωρεάνΔωρεάν στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρούργου, Γυναικολόγου

2. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού, ΠαιδοΩΡΛ.

Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Δερματολόγου, Ορθοπεδικόυ, Ουρολόγου, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Γαστρεντερολόγου, Νευρολόγου, Αλλεργιολόγου.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

Με συμμετοχή τριάντα (30) ευρώ στις ειδικότητες: Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Ενδοκρινολόγου.

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου και Παιδοχειρουργού.

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (με δυνατότητα συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ)

Δωρεάν στις ειδικότητες: Παιδιάτρου.

Β. ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

1. Ιατρικές επισκέψεις & Διαγνωστικό κέντρο

Πολυιατρείο ΑΘΗΝΑΣ (όμιλος ΥΓΕΙΑ)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο Δυτικής ΑΘΗΝΑΣ (όμιλος ΥΓΕΙΑ)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο ΠΡΑΞΙΣ ΥΓΕΙΑΣ (Χαλάνδρι)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες:

Παθολόγος-Καρδιολόγος-Ορθοπεδικός-Παιδίατρος-Γυναικολόγος-Χειρουργός-ΩΡΛ-Ουρολόγος-Οφθαλμίατρος-Πνευμονολόγος-Ενδοκρινολόγος-Δερματολόγος-Γαστρεντερολόγος-Νεφρολόγος-Νευρολόγος-Αλλεργιολόγος-Ψυχίατρος.

Πολυιατρείο ORTHObiotiki (Μαρούσι)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο Medimall (Αμπελόκηποι)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ενδοκρινολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρόκοσμος (Αμπελόκηποι / Γκύζη)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παιδιάτρου, Ενδοκρινολόγου, Παθολόγου, Χειρουργού, Ουρολόγου, Ανδρολόγου, ΩΡΛ, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, Γαστρεντερολόγου.

Πολυιατρείο Ιατρική Μέριμνα (Πετρούπολη)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Δερματολόγου, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Ενδοκρινολόγου, Ουρολόγου.

Σε όλα τα παραπάνω Πολυιατρεία

 • Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων
 • Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
 • Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των (10) Ευρώ.

2. Συμβεβλημένα Νοσηλευτικά Ιδρύματα / Διαγνωστικά Κέντρα και Πολυιατρεία

Πολυιατρείο Medica (Αγ. Στέφανος)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, Οφθαλμίατρου, Παιδίατρου, Ψυχίατρου.

Πολυιατρείο MEDICON (κέντρο Θεσσαλονίκης)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Παιδίατρου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Δερματολόγου, , Οφθαλμίατρου, Νευρολόγου, Πνευμονολόγου, Ουρολόγου, Χειρουργού.

Πολυιατρείο Ιατρόπολις (Θεσσαλονίκη / Καλαμαριά)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Οφθαλμίατρου, ΩΡΛ, Χειρουργού.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ (Θεσσαλονίκη)

Με συμμετοχή δέκα (10) ευρώ στις ειδικότητες: Γενικού ιατρού, Παθολόγου, Καρδιολόγου, Γυναικολόγου, Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, Πνευμονολόγου, Χειρουργού, Νευροχειρουργού.

Σε όλα τα παραπάνω συμβεβλημένα Πολυιατρεία

 • Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων
 • Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
 • Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των (10) Ευρώ.


Γ. ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Παρέχονται Απεριόριστες Ιατρικές Επισκέψεις σε ιδιωτικά ιατρεία, σε όλες τις ιατρικές ειδικότητες, σε επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο (1800) ιδιωτικών ιατρείων, με δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με συμμετοχή των μελών του προγράμματος:

Το ποσό των δεκαπέντε ευρώ (15 €) ανά επίσκεψη στην επικράτεια.
Το ποσό των είκοσι ευρώ (20 €) ανά επίσκεψη για Αττική και Θεσσαλονίκη.

Στο Πανελλαδικό δίκτυο των ιδιωτικών ιατρείων:

 • Παρέχεται Δωρεάν επανεξέταση (δεύτερη επίσκεψη) για την αξιολόγηση των διαγνωστικών εξετάσεων.
 • Παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης διαγνωστικών εξετάσεων και πράξεων.
 • Παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης του δημόσιου ασφαλιστικού φορέα Ε.Ο.Π.Π.Υ.
 • Το κόστος της τυχόν ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνεται στη συμμετοχή των ασφαλισμένων / Συνδρομητών του προγράμματος.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα διαφοροποίησης των παραπάνω αναφερομένων ιατρικών ειδικοτήτων ανά Νοσηλευτικό ίδρυμα/Πολυιατρείο, με βάση την πολιτική οργάνωσης των παρεχομένων ιατρικών ειδικοτήτων στα εξωτερικά ιατρεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και Πολυιατρείων, μελών του Συμβεβλημένου Δικτύου.

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στα Νοσηλευτικά ιδρύματα, Διαγνωστικά κέντρα και Πολυιατρεία του Συμβεβλημένου δικτύου παρέχεται:

 • Με χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ: 100% κάλυψη
 • Χωρίς χρήση ηλεκτρονικού παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ με συμμετοχή των μελών ασφαλισμένων:

i. 25% στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα

ii. Όπως αυτή ορίζεται ανά εξέταση στον τιμοκατάλογο Διαγνωστικών Εξετάσεων NHS που δημιουργήθηκε και ισχύει για το σύνολο των συνεργαζόμενων Διαγνωστικών κέντρων / Πολυιατρείων Πανελλαδικά.

Οι διαγνωστικές εξετάσεις παρέχονται ανεξαρτήτως ηλικίας ή προυπάρχουσας πάθησης.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ CHECK UP

1. Παρέχεται ένας (1) Δωρεάν ετήσιος αιματολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει:

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερόλη ολική
 • Τριγλυκερίδια
 • καθώς και Ηπαττικό έλεγχο (Για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών) που περιλαμβάνει:
 • SGOT
 • SGPT
 • γ-GT

Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου Ευρωκλινικής, Όμιλος EUROMEDICA, Όμιλος ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗΣ, Mediterraneo Hospital, Doctor's Hospital, Πειραϊκό Θεραπευτήριο, Γενική κλινική (Θεσσαλονίκη), Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέντρο, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Ιατρικό Κρήτης, Ιατρικό Χανίων.

Παρέχεται ένας (1) Δωρεάν ετήσιος Οφθαλμολογικός έλεγχος (για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών), που περιλαμβάνει

 • Μέτρηση της οπτικής οξύτητα
 • Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο)
 • Τονομέτρηση
 • Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία (βυθοσκόπηση)

Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου Ευρωκλινικής, Πειραϊκό Θεραπευτήριο, Γενική κλινική (Θεσσαλονίκη).

3. Παρέχονται δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

 • Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση
 • Προληπτικό - Ακτινογραφικό έλεγχο
 • Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
 • Αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού

Σε επιλεγμένο δίκτυο Oδοντιατρικών κέντρων και Oδοντιατρείων επανδρωμένων από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και ορθοδοντικούς).

4. Παρέχεται μία (1) Δωρεάν ετήσια αξιολόγηση λόγου και ομιλίας και παιδοψυχιατρικών διαταραχών ετησίως σε συνεργασία με πρότυπα κέντρα Λογοθεραπείας.

5. Παρέχεται ένας (1) Δωρεάν ετήσιος καρδιολογικός έλεγχος που περιλαμβάνει και ηλεκτροκαρδιογράφημα στο συνεργαζόμενο Δίκτυο

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα προβλήματα γονιμότητας είναι συχνά. Στην Ελλάδα ήδη 1 στα 6 ζευγάρια αντιμετωπίζει σχετικές δυσκολίες. Οι εξιδεικευμένες εξετάσεις αποτελούν το 1ο βήμα για τη διερεύνηση της αιτίας του προβλήματος και της αποτελεσματικής αντιμετώπισής του, όμως συνεπάγονται υψηλό κόστος που στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

To merimna365.gr θέλοντας να αποτελεί αρωγό σε όλα τα ζευγάρια που προσπαθούν να αποκτήσουν παιδιά, προσφέρει με κάθε νέο ετήσιο πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης «Μέτρον Υγείας basic»

 • 75% έκπτωση στο βασικό ορμονικό έλεγχο γονιμότητας για γυναίκες (Ωοθυλακιοτρόπος Ορμόνη (FSH), Ωχρινοποιητική Ορμόνη (LH), Οιστραδιόλη (Ε2), Προλακτίνη ,Θυρεοτρόπος Ορμόνη (TSH), Anti-Mullerian Hormone (AMH))
 • 70% έκπτωση στον έλεγχο γονιμότητας για άνδρες (σπερμοδιάγραμμα)


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ – ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1.Παρέχονται δωρεάν Οδοντιατρικές υπηρεσίες πρόληψης που περιλαμβάνουν:

 • Ετήσιο καθαρισμό δοντιών / στίλβωση / φθορίωση
 • Προληπτικό - Ακτινογραφικό έλεγχο
 • Έκδοση πιστοποιητικού μετά από εξέταση (σχολική χρήση)
 • Αντιμετώπιση έκτακτου περιστατικού

Σε επιλεγμένο δίκτυο Oδοντιατρικών κέντρων και Oδοντιατρείων επανδρωμένων από έμπειρους και εξειδικευμένους Οδοντιάτρους (περιοδοντολόγους, ενδοδοντιστές, προσθετολόγους, χειρουργούς στόματος και ορθοδοντικούς).

2. Οδοντιατρικές υπηρεσίες θεραπευτικής, χειρουργικής και αισθητικής οδοντιατρικής με κάλυψη έως 50% επί συγκεκριμένου τιμοκαταλόγου, κοινού για όλα τα Οδοντιατρικά κέντρα του δικτύου.

 • Γενική Οδοντιατρική
 • Παιδοδοντία
 • Ορθοδοντική Ενηλίκων-Παιδιών
 • Αισθητική Οδοντιατρική
 • Γναθοχειρουργική
 • Εμφυτευματολογία
 • Περιοδοντολογία
 • Ενδοδοντία
 • Προσθετική (Ακίνητη-Κινητή)


ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1. Παρέχεται ένας (1) Δωρεάν ετήσιος Οφθαλμολογικός έλεγχος (για μέλη του προγράμματος άνω των 14 ετών), που περιλαμβάνει:

 • Μέτρηση της οπτικής οξύτητα
 • Μέτρηση της Διάθλασης (Διαθλασίμετρο)
 • Τονομέτρηση
 • Εξέταση στην Σχισμοειδή λυχνία (βυθοσκόπηση)

Στις κλινικές και στα πολυιατρεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, Ομίλου Ευρωκλινικής, Πειραϊκό Θεραπευτήριο, Γενική κλινική (Θεσσαλονίκη)

2. Στα συμβεβλημένα οπτικά καταστήματα "ANASTASIADIS OPTICAL STORES παρέχεται:

Δωρεάν αγορά γυαλιών και φακών επαφής αξίας έως του ποσού των 250 ευρώ (με χρήση έγκυρου παραπεμπτικού ΕΟΠΠΥ).

Για αγορά γυαλιών ή φακών επαφής αξίας άνω των εκατό (100) ευρώ παρέχεται:
επιδότηση 80 ευρώ ή συμμετοχή του ασφαλισμένου 40% στο κόστος αγοράς
Ο ασφαλισμένος επιλέγει την επιδότηση ή την συμμετοχή ανάλογα το κόστος αγοράς των γυαλιών οράσεως ή των φακών επαφής.

3. Σε δίκτυο σύγχρονων Οφθαλμολογικών χειρουργικών κέντρων παρέχεται:
Κάλυψη 50% για διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών με Laser (Μυωπία, αστιγματισμό, στραβισμό, υπερμετρωπία και πρεσβυωπία).ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

1. Παρέχονται Απεριόριστες Φυσιοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή των μελών δέκα πέντε ευρώ (15) ανά συνεδρία. Ο τρόπος αποθεραπείας (εξατομικευμένο πρόγραμμα) δημιουργείται από ένα σύνολο φυσιοθεραπευτικών πράξεων ανάλογα με την πάθηση και το ιατρικό ιστορικό κάθε ασθενή, παρέχοντας:

 • Ηλεκτροθεραπείες
 • Ασκήσεις με όργανα
 • Υπέρηχα - Laser
 • Διαθερμίες
 • Ψυχρά / θερμά επιθέματα
 • Παραφινόλουτρα
 • Μαγνητικά πεδία
 • Δυνόλουτρα
 • Χειρομαλάξεις- Έλξεις
 • Κινησιοθεραπεία
 • Ηλεκτρομαλάξεις

Στο επιλεγμένο Πανελλαδικό δίκτυο φυσιοθεραπευτικών κέντρων από εξειδικευμένους πτυχιούχους φυσιοθεραπευτές .

2. Παρέχονται Απεριόριστες Εξειδικευμένες Φυσιοθεραπευτικές πράξεις, με κάλυψη έως πενήντα επί τοις εκατό (50%) επί του τιμοκαταλόγου των συμβεβλημένων Φυσιοθεραπευτικών κέντρων.

3. Δίκτυο Φυσιοθεραπευτικών Κέντρων.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ - ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

1. Παρέχονται, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Ομοιοπαθητικούς με συμμετοχή των μελών του προγράμματος τριάντα (30) Ευρώ ανά επίσκεψη.

2. Παρέχονται, απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις σε ιατρούς Βελονιστές με συμμετοχή των μελών του προγράμματος είκοσι πέντε (25) Ευρώ ανά επίσκεψη.

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΛΟΓΟΥ - ΟΜΙΛΙΑΣ - ΜΑΘΗΣΗΣ

1.Παρέχεται μία (1) Δωρεάν ετήσια αξιολόγηση λόγου και ομιλίας και παιδοψυχιατρικών διαταραχών ετησίως

2.Παρέχονται απεριόριστες Λογοθεραπευτικές συνεδρίες με συμμετοχή το ποσόν των είκοσι (20) ευρώ ανά συνεδρία.

Τα Λογοθεραπευτικά κέντρα του δικτύου αναλαμβάνουν όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για έγκριση λογοθεραπευτικών συνεδριών με παραπεμπτικό ΕΟΠΠΥ όπως Ιατρική Γνωμάτευση για την αρμόδια επιτροπή του ΕΟΠΠΥ , Διαδικασία έγκρισης των συνεδρίων από την επιτροπή, Παροχή Δωρεάν των συνεδρίων μέχρι την τελική έγκριση και πληρωμή των μελών του προγράμματος από τον ΕΟΠΠΥ/

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ

1. Παρέχονται απεριόριστες συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στα ιατρεία των Ψυχολόγων του δικτύου, με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσόν των είκοσι πέντε (25) ευρώ ανά συνεδρία.

2. Παρέχονται απεριόριστες επισκέψεις σε Διαιτολόγους / Διατροφολόγους με συμμετοχή των μελών του προγράμματος με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά επίσκεψη.

3. Παρέχονται Απεριόριστες online (email / Skype) συνεδρίες συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης, με συμμετοχή των μελών του προγράμματος σε προνομιακό κόστος που εξαρτάται από τον τύπο και τον αριθμό των συνεδριών ή μηνυμάτων καθώς και τη διάρκειά τους.

4. Δίκτυο συνεργαζόμενων Ψυχολόγων, Διαιτολόγων, ΔιατροφολόγωνΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Λειτουργεί Ιατρικό Συντονιστικό Κέντρο 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Eπανδρωμένο με έμπειρο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό καθώς και με 24ωρη παρουσία ιατρού με ειδικότητα γενικής ιατρικής προσφέροντας:

 • Ενημέρωση για τις παροχές του προγράμματος και την λειτουργία αυτών.
 • Ενημέρωση για τα δίκτυα υγείας που υποστηρίζουν τις παροχές του προγράμματος.
 • Συντονισμό (κλείσιμο ραντεβού) για χρήση των παροχών του προγράμματος.
 • Ενημέρωση των συνδρομητών για την χρήση και πραγματοποίηση των Δωρεάν υπηρεσιών του ετήσιου προληπτικού ελέγχου της υγείας τους.
 • Συντονισμό για την αντιμετώπιση έκτατου περιστατικού υγείας.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Πρόγραμμα "Μέτρον Υγείας basic" καλύπτει όλες τις ανάγκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης και προσφέρεται σε ετήσια βάση για:

Ενα (1) άτομο, με 7,90 ευρώ/μήνα (95 ευρώ το χρόνο)

Οικογένειες με δύο (2) μέλη με 15 ευρώ/μήνα (180 ευρώ το χρόνο)

Οικογένειες έως 6 μέλη με 17,90 ευρώ/μήνα (215 ευρώ το χρόνο)