Προσωπικά Δεδομένα-Δήλωση

Το merimna365 έχει ως κύριο μέλημα την προστασία και την εχεμύθεια των προσωπικών σας στοιχείων. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μόνο τα στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, για να καλυτερεύουμε διαρκώς τον τρόπο πλοήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και για να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία που θα βελτιώσουν τις υπηρεσίες μας σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες.

Το merimna365 αποθηκεύει και συλλέγει για τον επισκέπτη, σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας μας, τις εξής πληροφορίες: ημερομηνία και ώρα επίσκεψης της ιστοσελίδας μας, ώρα ζώνης, ανάλυση οθόνης, τύπος και γλώσσα πλοηγού, πρωτόκολλο Internet (IP), διεύθυνση του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε, αριθμό επισκέψεων στην ιστοσελίδα, σελίδες που επισκεφθήκατε, διάρκεια αναζήτησης και ανώνυμες συνολικές αναφορές που αφορούν στις διαδράσεις των επισκεπτών, συνολικές αναφορές ανακυλίσεων οθόνης και διαλείμματα στην πλοήγηση σας που αφορούν μόνο την ιστοσελίδα του merimna365.

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται με τη χρήση των «cookies», μικρά κείμενα που ο πλοηγός σας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας. Τα «cookies» δεν περιέχουν πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία. Οι πλειοψηφία των πλοηγών επιτρέπουν τα «cookies» αυτόματα. Αν θέλετε να εμποδίσετε τα «cookies», μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πηγαίνοντας στο αρχείο ‘help’ του πλοηγού σας.

Το merimna365 δεν συλλέγει καμία μεμονωμένη πληροφορία για τα προσωπικά σας στοιχεία (όνομα, e-mail, αριθμό τηλεφώνου ή άλλη πληροφορία επικοινωνίας) εκτός αν εν γνώσει σας αποφασίσετε να μας παρέχετε ένα τέτοιο στοιχείο. Το merimna365 δεν συλλέγει πληροφορίες για άλλες ιστοσελίδες που επισκέπτεσθε, passwords που χρησιμοποιείτε, προγράμματα που τρέχουν στον υπολογιστή σας ή άλλον τρόπο που να αποκαλύπτει πεδία τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ευαίσθητα από τον υπεύθυνο τέτοιων ιστοσελίδων.

Αυτή η Δήλωση Εμπιστευτικότητας μπορεί να τροποποιηθεί κατά καιρούς ώστε να είναι εναρμονισμένη με την εφαρμοστέα νομοθεσία, ή να αντανακλά τις σύγχρονες επιχειρηματικές πρακτικές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σας συνιστούμε να ελέγχετε συχνά την παρούσα σελίδα για τυχόν αλλαγές που μπορεί να γίνουν. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα Δήλωση Εμιστευτικότητας ή με τις διαδικασίες επεξεργασίας των προσωπικών στοιχείων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω την ιστοσελίδας μας.